Hjælp til gode løsninger!

GRO-7

Velkommen til en verden af arkitektur og byggeteknik

Arkitektfirmaet GRO arbejder visionært og byggeteknisk orienteret med små som store byggesager. GRO bygger bro mellem drømme og virkeliggørelse af projekter. Arkitekturen formes i øjenhøjde for mennesker, for at skabe rammer om et bedre liv. GRO tilstræber i sin arkitektur at skabe rum, der kan rumme glæde, sundhed, oplevelser og fællesskaber.
GRO lader drømmene vokse, også for dem der ikke selv er klar over, hvad deres drømme er, for derved at skabe værdier ud over de forventede. Virksomhedens passion er æstetik med funktioner og teknik i forening, og bygger på erfaring, viden og inspiration igennem alle byggeriets faser. Derudover udfører tegnestuen myndighedsprojekter, så alle myndighedskrav sikres overholdt, inden byggesagen starter op. Arkitektvirksomheden arbejder for, at alle forhold igennem byggeriets faser kan falde i hak, for derved at opnå kunsten i et stykke arkitektur.

Kontakt bygningsarkitekten på telefon 40 61 77 49 eller via mail på h@gro-maa.dk.

Klik her for at læse  mere om tegnestuen GRO